(Α.Π. 14982/28.06.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανατομικών προπλασμάτων (π/υ: €6.450,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60058)

0

(Α.Π. 14982/28.06.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανατομικών προπλασμάτων (π/υ: €6.450,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60058)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ»» (ΚΕ-60058) που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας ανατομικών προπλασμάτων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.450,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία