(Α.Π. 13548/13-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ε.Υ.: κ. Α. ΦΙΣΚΑ, π/υ: €3.629,02 πλέον ΦΠΑ

0

(Α.Π. 13548/13-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ε.Υ.: κ. Α. ΦΙΣΚΑ, π/υ: €3.629,02 πλέον ΦΠΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινική Χειρουργική – Ανατομία”, ΚΕ-81538», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.629,02 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπέυθυνη την κ. Αλίκη Φίσκα – Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.