(Α.Π. 11852/30-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-60138, π/υ: €11.290,32 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

0

(Α.Π. 11852/30-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-60138, π/υ: €11.290,32 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», ΚΕ-60138 που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €11.290,32 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία