(Α.Π. 11208/22.05.2017) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας εξοπλισμού κυτταροκαλλιεργειών και υποστήριξης μεταπτυχιακού (π/υ: €23.900,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60064)

0

(Α.Π. 11208/22.05.2017) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας εξοπλισμού κυτταροκαλλιεργειών και υποστήριξης μεταπτυχιακού (π/υ: €23.900,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60064)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 382/17-5-2017 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού κυτταροκαλλιεργειών και υποστήριξης μεταπτυχιακού (π/υ: €23.900,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60064)

Σχετικά Αρχεία