(Α.Π. 11034/19.05.2017) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ενοικίασης Συστήματος EXCIMER LASER (π/υ: €59.220,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

0

(Α.Π. 11034/19.05.2017) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ενοικίασης Συστήματος EXCIMER LASER (π/υ: €59.220,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 382/17-5-2017 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης συστήματος EXCIMER LASER (π/υ: €59.220,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

Σχετικά Αρχεία