(Α.Π. 10548/11-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, π/υ: € 6.584,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Ζ. ΒΡΥΖΑΣ

0

(Α.Π. 10548/11-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, π/υ: € 6.584,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Ζ. ΒΡΥΖΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Γνώσεις για τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων – Knowpec, ΚΕ-81746» του Προγράμματος «690618 — KNOWPEC — H2020-MSCA-RISE-2015, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών χρωματογραφικής ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 6.584,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ζήση Βρύζα, Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία