(Α.Π. 10470/11.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π/υ: €3.637,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81635)

0

(Α.Π. 10470/11.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π/υ: €3.637,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81635)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (KE-81635) που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.637,00  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 Αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία