[Α.Π. 10422/11-05-2017] Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για «(i) Δημιουργία, εκτύπωση και παροχή έντυπου και ψηφιακού συνεδριακού υλικού, (ii) μετακίνηση συνέδρων και (iii) υπηρεσία διαμονής και εστίασης σε σχέση με το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Τέχνες και Εκπαίδευση», 22-25/6/2017», π/υ: 8.060,00 ευρώ (συμπεριλ. ΦΠΑ), ΚΕ-60081, ΕΥ: Μαρία Βεργέτη

0

[Α.Π. 10422/11-05-2017] Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για «(i) Δημιουργία, εκτύπωση και παροχή έντυπου και ψηφιακού συνεδριακού υλικού, (ii) μετακίνηση συνέδρων και (iii) υπηρεσία διαμονής και εστίασης σε σχέση με το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Τέχνες και Εκπαίδευση», 22-25/6/2017», π/υ: 8.060,00 ευρώ (συμπεριλ. ΦΠΑ), ΚΕ-60081, ΕΥ: Μαρία Βεργέτη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ «Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου»» (ΚΕ-60081, ΕΥ: Μ. Βεργέτη) που αφορά σε προμήθεια με τίτλο «(i) Δημιουργία, εκτύπωση και παροχή έντυπου και ψηφιακού συνεδριακού υλικού, (ii) μετακίνηση συνέδρων και (iii) υπηρεσία διαμονής και εστίασης σε σχέση με το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Τέχνες και Εκπαίδευση», 22-25/6/2017», προεκτιμώμενης αξίας: 8.060,00 ευρώ (συμπεριλ. ΦΠΑ), με την διαδικασία της “Απευθείας Ανάθεσης” του Ν.4412/2016.

Σχετικά Αρχεία