ΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Αναβάθμιση Αστικού Ιστού Δ. Αλεξανδρούπολης)

0

ΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Αναβάθμιση Αστικού Ιστού Δ. Αλεξανδρούπολης)

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Αναβάθμιση Αστικού Ιστού Δ. Αλεξανδρούπολης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS): 5070347

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η πράξη αφορά την  πιλοτική καταγραφή – τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης κτηρίων της οδού Δικαστηρίων, ενός εκ των κεντρικών δρόμων της Αλεξανδρούπολης τόσο σε δισδιάστατη όσο και σε τρισδιάστατη απεικόνιση, την σχεδιαστική απόδοση και δημιουργία αναπτυγμάτων υφιστάμενης κατάστασης των όψεων και την μελέτη-πρόταση πιλοτικής αποκατάστασης και ανάδειξης των όψεων και γενικά των κελυφών των κτηρίων του επιλεγμένου δρόμου.