Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης του έργου με τίτλο: «Δράσεις με στόχο την άμβλυνση επιπτώσεων των πυρκαγιών στη Θράκη: Duth to the people»

0

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης του έργου με τίτλο: «Δράσεις με στόχο την άμβλυνση επιπτώσεων των πυρκαγιών στη Θράκη: Duth to the people»

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης του έργου με τίτλο: «Δράσεις με στόχο την άμβλυνση επιπτώσεων των πυρκαγιών στη Θράκη: Duth to the people».

Σχετικά Αρχεία