ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  • την επιβολή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 για την χρονική περίοδο από 7/11/2020 έως και 30/11/2020,
  • τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας (ιστοσελίδα http://forma.gov.gr ),
  • την αναγκαιότητα μετακίνησης των απασχολούμενων με συμβάσεις ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της απασχόλησής τους στα διάφορα προγράμματα/έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον συντονισμό των Επιστημονικά Υπευθύνων των αντίστοιχων έργων,
  • το έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» (ΑΠ 380/7-11-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι, oι βεβαιώσεις μετακίνησης των απασχολούμενων για λόγους εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου και για όσους έχουν ενεργές συμβάσεις, χρονικού διαστήματος από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, θα χορηγούνται από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ κατόπιν αίτησης Βεβαίωσης Κίνησης του απασχολούμενου ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του “ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ” του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

https://hr.apografi.gov.gr/login

και με τους προσωπικούς του κωδικούς του taxisnet.

Εφιστούμε τη προσοχή, για τη συμπλήρωση της πλήρους διεύθυνσης της κατοικίας και της εργασίας(οδός, αριθμός, πόλη και ταχ. κωδικός).

 

Πληροφορίες:

Πανεπιστημιούπολη, 69100   ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Κομοτηνή: 25310-39100

Ξάνθη: 25410-79440

Αλεξανδρούπολη: 25510-39400