ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 25/01/2018 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την Διενέργεια Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προμηθειών: α) «Απευθείας Αναθέσεων», β) Πρόχειρων Διαγωνισμών Προμηθειών και γ) Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών Προμηθειών, στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ  Δ.Π.Θ.

Σχετικά Αρχεία