ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 26/02/2019 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την Διενέργεια Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προμηθειών: α) «Απευθείας Αναθέσεων» και β) Συνοπτικών Διαγωνισμών Προμηθειών, στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ  Δ.Π.Θ.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών της ΜΟΔΥ του Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4 ).

Σχετικά Αρχεία