ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ