ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ZALION (ΚΕ-82218, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ Μ.)

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ZALION (ΚΕ-82218, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ Μ.)

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ – Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας με την διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» με αντικείμενο την «Προμήθεια Αναλωσίμων εργαστηρίων και Αναγόμωση στήλης Zalion 1200L» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €393,80 πλέον ΦΠΑ.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία