Ανακοίνωση για την κατάρτιση των Ετήσιων Προϋπολογισμών των έργων έτους 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλώ όπως αποστείλετε ΑΜΕΣΑ τους Ετήσιους Προϋπολογισμούς των έργων σας για το έτος 2019.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν άμεσα οι Ετήσιοι Προϋπολογισμοί έτους 2019 σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης καμίας δαπάνης που αφορά στο έτος 2019, βάσει του ισχύοντος νόμου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι οι δαπάνες των έργων που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση έτους 2018 και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά αυτών, πρέπει να υποβληθούν στην ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2019.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου

Αντιπρύτανης Δ.Π.Θράκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ – Κατάρτιση-προϋπολογισμών-επιμέρους-έργων-Έτους-2019