Ανακοίνωση για Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

0

Ανακοίνωση για Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (https://gsri.gov.gr/invitations/prosklisi-ypovolis-aitiseon-chrimatodotisis-sti-drasi-emvlimatikes-draseis-se-diathematikes-epistimonikes-perioches-me-eidiko-endiaferon-gia-tin-syndesi-me-ton-paragogiko-isto-ellada-2-0/).

 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

 

Η Δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

 • Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων αλλά και την συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών Φορέων.
 • Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
 • Την αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.
 • Την μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.
 • Την ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών αναγκών.

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 39.322.800€, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη τεσσάρων (4) τουλάχιστον Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Κάθε δικαιούχος – Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων μπορεί να συμμετέχει στην υποβολή, με οποιαδήποτε ιδιότητα (Συντονιστής φορέας ή εταίρος σύμπραξης), τεσσάρων (4) αιτήσεων χρηματοδότησης κατά μέγιστο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 2.457.400€ έως 4.915.000€ ανάλογα την διαθεματική επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει η αίτηση.

 

Διαθεματικές Επιστημονικές Περιοχές:

 1. Agriculture and Food Industry/ Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον.
 2. Health and Pharmaceuticals/ Ανάδειξη, επιβεβαίωση καιαξιοποίηση της γενετικής βάσης μη μεταδοτικών πολυπαραγοντικών νοσημάτων για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και αξιόπιστων βιοδεικτών
 3. Health and Pharmaceuticals/ Ανάπτυξη βιολογικών μοντέλων πρόβλεψης κινδύνου (systems medicine approach) επιπλοκών από λοιμώδη νοσήματα σε εξατομικευμένο επίπεδο στον «υγιή»πληθυσμό
 4. ICT & Health/ Ενοποίηση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων για την ιατρική ακριβείας
 5. ICT & Health / Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης χρόνιων νοσημάτων
 6. ICT – Industry 4.0/ Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής με Cyber-Physical Systems
 7. ICT – Industry 4.0/ Πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης
 8. Energy – Climate/ Πράσινα Νησιά
 9. Energy – Climate/ Πράσινη Ναυτιλία
 10. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για φωτοβολταϊκές κυψέλες
 11. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για μετατροπή, αποθήκευση εξοικονόμηση ενέργειας ή εφαρμογές αντιρρύπανσης
 12. Social impact of green and digital transformation

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δράσης συνολικά θα εγκριθούν για χρηματοδότηση δώδεκα (12) συνεργατικά έργα, ένα (1) για κάθε διαθεματική επιστημονική περιοχή.

 

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη).

 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

 

Περιορισμοί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης:

Κάθε δικαιούχος-Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων μπορεί να συμμετέχει στην υποβολή, με οποιαδήποτε ιδιότητα (Συντονιστής φορέας ή εταίρος σύμπραξης), τεσσάρων (4) αιτήσεων χρηματοδότησης κατά μέγιστο.

 

Για την αποφυγή απόρριψης προτάσεων λόγω του παραπάνω περιορισμού, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους από το ΔΠΘ να υποβάλλουν στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα στο σύνδεσμο https://forms.office.com/r/REYnAQSJ5B, μέχρι και την Κυριακή στις 16/10/2022, ώρα 23:59. Η λίστα των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα εξεταστεί στο πλαίσιο των περιορισμών του προγράμματος από το αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά το συντομότερο δυνατό.