Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια τροφής και στρωμνής μυών (Κ.Ε. 82263, Ε.Υ. Ι. Μαρουλάκου, π/υ €1.208,43 πλέον Φ.Π.Α.)

0

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια τροφής και στρωμνής μυών (Κ.Ε. 82263, Ε.Υ. Ι. Μαρουλάκου, π/υ €1.208,43 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανάρτηση ανακοίνωσης απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 07 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ-EATRISGR»» Κ.Ε. 82263, με αντικείμενο την προμήθεια τροφής και στρωμνής μυών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €1.208,43 πλέον Φ.Π.Α..

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

 

Σχετικά Αρχεία