Έναρξη έκδοσης Παραστατικών

0

Έναρξη έκδοσης Παραστατικών

Σε συνέχεια της ψήφισης, στις 26.02.2018, του νομοσχεδίου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής», που περιέχει τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν σε διαδικασίες πληρωμών/εξόφλησης δαπανών στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προβείτε στην έκδοση παραστατικών όπως Τιμολόγια Αγορών, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κλπ, με τα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης

Αναπλ. Πρύτανη ΔΠΘ

Σχετικά Αρχεία