Συνεδριασεις

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 2017

Η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση με αριθμό 372/14.12.2016 αποφάσισε για το χρονικό διάστημα έως τις 30/06/2017, να ορίσει τις παρακάτω ημερομηνίες πραγματοποίησης συνεδριάσεων:

Αριθμός Συνεδρίασης Ημερ/νία Συνεδρίασης Ημερ/νία που κλείνει το πρωτόκολλο
382 17/05/2017 10/05/2017
383 31/05/2017 24/05/2017
384 14/06/2017 07/06/2017
385 05/07/2017 28/06/2017
386 24/07/2017 17/07/2017
387 27/09/2017 20/09/2017
389 11/10/2017 04/10/2017
390 25/10/2017 18/10/2017
391 08/11/2017 01/11/2017
392 22/11/2017 15/11/2017
393 06/12/2017 29/11/2017
394 20/12/2017 13/12/2017