Προτυπα συμβασεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προτυπα συμβασεων

Τίτλος Αρχείο
Πρότυπο Τριμερούς Σύμβασης
Υπόδειγμα Ιδιωτικου Συμφωνητικού για Ομιλίες
Private Agreement
Οδηγός για Χορηγίες και Δωρεές

ΕΝΤΥΠΑ ΔΩΡΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΤΥΠΑ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) - ΙΔΙΩΤΕΣ Ε1- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε1Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε1Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) - ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ε2- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε2Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε2Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) - ΙΔΙΩΤΕΣ Ε3- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε3Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε3Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) - ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ε4- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε4Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε4Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ