Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

(Α.Π.: 6039/21-03-2018) Διακήρυξη Συνοπτικού…

(Α.Π.: 6039/21-03-2018) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δ.Π.Θ. για την Υλοπ..

Read More
0 comment

[5977/20-03-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού…

[5977/20-03-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών (ΚΕ81975, ΠΔΕ2017, ΕΥ: Φ. Μάρης) για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5687/19.03.2018) Διακήρυξη ηλεκτρονικού…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5535/15.03.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5524/15-03-2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5227/13-03-2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική, ΚΕ-80365» του Προγράμματος Με..

Read More