Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

(Α.Π.: 23299/20-10-2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ., ΚΕ81600», πο..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 23/10/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση α) της Επιτροπ..

Read More
0 comment

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης…

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Δι..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 22501/12-10-2017) Προκήρυξη συνοπτικού…

(Α.Π.: 22501/12-10-2017) Αναλυτική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια: α) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 21954/06-10-2017) Πρόσκληση Υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ.» με..

Read More
0 comment

(KE-81804) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 25/9/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 402..

Read More