Θεσμοθετημένα Εργαστήρια ΔΠΘ

ΕΡΕΥΝΑ

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια ΔΠΘ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΠΘ ΣΤΟ Ν.ΞΑΝΘΗΣ

  • Δομικών υλικών
  • Οικοδομικής
  • Τεχνικής Μηχανικής
  • Μεταλλικών Κατασκευών
  • Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
  • Οργάνωσης και Προγραμματισμού
  • Οδοποιίας, Οδοστρωμάτων και Οδικής Ασφάλειας
  • Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης Χώρου
  • Γεωδαισίας
  • Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  • Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων
  • Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
  • Τεχνικής Γεωλογίας
 • Εικαστικών Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Γενικής Κτιριολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙV: Οργάνωσης Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
 • Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
 • Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ενεργειακής Οικονομίας
 • Ειδικής Μηχανολογίας - Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
 • Πυρηνικής Τεχνολογίας
 • Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων  - Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
 • Ηλεκτρονικής
 • Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου - Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Μεταλλογνωσίας - Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Ψηφιακών Συστημάτων - Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
 • Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μικροκυμάτων
 • Φυσικής
 • Μαθηματικό Σπουδαστήριο
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επεξεργασίας Πληροφοριών  - Διαδικτυωμένων Συστημάτων
 • Μηχανουργικό, Ηλεκτρονικό και Υαλουργικό Εργαστήριο - Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών - Μικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας
 • Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
 • Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών
 • Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
 • Οικονομικής των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
 • Μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας
 • Τεχνολογίας και Διαχείρισης Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
 • Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικής Χημείας
 • Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Ρομποτικής και Αυτοματισμών
 • Σχεδιασμού Προϊόντων
 • Εφοδιαστικής
 • Εργονομίας και Ασφάλειας της Εργασίας
 • Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
 • Μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • Ρευστομηχανικής και Υδροδυναμικών Μηχανών
 • Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
 • Τεχνολογίας Υλικών
 • Μηχανολογικού Σχεδιασμού
 • Υπολογιστικών Μαθηματικών
 • Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Βιομηχανικής Οικολογίας

Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Ροδόπης

 • Κοινωνικής, Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής
 • Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία
 • Παπυρολογίας - Παλαιογραφίας
 • Γλωσσολογίας + ΜόρΦωΣη
 • Εγκληματολογικών Επιστημών
 • Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή
 • Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου
 • Εργαστήριο Ερεύνης Θεμάτων Διαιτησίας
 • Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
 • Συνταγματικού Δικαίου
 • Μελέτης Βέλτιστων Πρακτικών στη Νομοθεσία
 • Ανθρωπολογίας
 • Παλαιογραφίας - Συντηρήσεως Χειρογράφων και Παλαιτύπων Βιβλίων
 • Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας & Ιστορικής Εκπαίδευσης
 • Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης

Τμήματα ΔΠΘ στο Ν. Έβρου

Αλεξανδρούπολη

 • Ψυχολογίας του Παιδιού
 • Πληροφορικής
 • Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Έρευνας και Μελέτης για την Οικογένεια και την Παιδική Ηλικία
 • Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών
 • Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων
 • Μαθηματικών Και Πληροφορικής
 • Φυσικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας
 • Περιβαλλοντικής Έρευνας & Εκπαίδευσης
 • Έρευνας και Διδασκαλίας της Γλώσσας
 • Γεωλογίας - Γεωγραφίας
 • Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Ιστορία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης
 • Μοριακής Γενετικής και Φαρμακογονιδιωματικής Τοξικογονιδιωματικής
 • Οικολογίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
 • Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας
 • Βιομοριακής Δομής και Βιοφυσικής Ανάλυσης
 • Βιοχημείας και Μοριακής Ιολογίας
 • Γενετικής Ανθρώπου και Πειραματικών Μοντέλων
 • Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας
 • Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων
 • Υπολογιστικής Φυσικό-Χημείας
 • Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας
 • Μοριακής Ανοσοβιολογίας
 • Οργανικής Βιολογικής Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
 • Γονιδιακής Έκφρασης Μοριακής Διαγνωστικής και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων
 • Γενετικής Πληθυσμών και Εξέλιξης
 • Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης και Μοριακής Νευροβιολογίας
 • Μοριακής Βιολογίας Κυττάρου - Κυτταρικού Κύκλου και Πρωτεομικής
 • Βιολογίας
 • Γενετικής
 • Βιοχημείας
 • Φυσιολογίας
 • Φαρμακολογίας
 • Μικροβιολογίας
 • Ιατρικής Στατιστικής
 • Νευροφυσιολογίας
 • Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας
 • Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Κλινικής Μικροβιολογίας
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής και Τεχνητής Γονιμοποίησης
 • Ιατρικής Φυσικής
 • Ανατομίας
 • Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
 • Παθολογικής Ανατομίας
 • Ακτινοδιαγνωστικής
 • Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής
 • Ακτινοθεραπευτικής
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Κλινικής Ανατομίας
 • Ανοσοϊστοχημείας
 • Κυτταρολογίας
 • Ανοσοϊστοχημείας - Ανοσοβιολογίας
 • Αιματολογίας - Ανοσοαιματολογίας
 • Μοριακής Αιματολογίας
 • Ανοσοϊστοχημείας και Ιστοσυμβατότητας Νεφρού
 • Παθοφυσιολογίας Νεφρού - Μεταβολικών Νοσημάτων
 • Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος
 • Κλινικής Ανοσολογίας
 • Αλλεργιολογίας
 • Ανοσοδιαγνωστικής των Λοιμώξεων
 • Κλινικής Φαρμακολογίας
 • Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
 • Αθηροσκλήρωσης
 • Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας
 • Ενδοσκοπήσεων
 • Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής
 • Διαχείρισης Εικόνων και Τηλεϊατρικής
 • Ανδρολογίας
 • Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
 • Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Γυναικολογικής Κυτταρολογίας
 • Ακοολογίας
 • Μελέτης Ύπνου - Υπνικής Άπνοιας & Ροχαλητού
 • Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας
 • Ψυχοπαθολογίας και Ιατρικής Ψυχολογίας
 • Διαταραχών του Λόγου και Λογοθεραπείας
 • Ψυχανάλυσης
 • Κλινικής Νευροφυσιολογίας
 • Πληροφορικής
 • Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων
 • Γεωργίας
 • Δενδροκομίας - Κηπευτικών - Ανθοκομίας
 • Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας
 • Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας
 • Φυτοπαθολογίας
 • Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας
 • Ζωοτεχνίας
 • Υδροβιολογίας
 • Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας
 • Γεωργικής Οικονομίας
 • Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
 • Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών
 • Φυσικών Επιστημών
 • Υδραυλικής
 • Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστικής και Πληροφορικής
 • Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού
 • Χημείας και Βιοχημείας
 • Επεξεργασίας Τροφίμων
 • Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής
 • Δασοκομίας
 • Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών
 • Δασικής Βοτανικής
 • Υλωρικής
 • Δασικής Εδαφολογίας
 • Δασικών Βοσκοτόπων
 • Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων
 • Δασικής Βιομετρίας
 • Δασικής Διαχειριστικής
 • Δασικής Πολιτικής
 • Δασικής Οικονομικής
 • Δασικής Πληροφορικής
 • Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης
 • Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Επιστημών και Τοπογραφίας
 • Υλοχρηστικής
 • Δασικής Τεχνολογίας