Καταχωρήσεις ανά μέρα: Μάιος 16, 2018

0 comment

Ανακοίνωση αναστολής έκδοσης Παραστατικών

Σας ενημερώνουμε για αναστολή έκδοσης παραστατικών ΜΟΔΥ ΔΠΘ Σχετικά Αρχεία ANAKOIΝΩΣΗ(1) (69 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 7929/2018)…

Πρόσκληση 7929/12-04-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία 64ΒΟ46ΨΖΥ1-5ΟΔ (604 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 7930/2018)…

Πρόσκληση 7930/12-04-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία 60ΓΑ46ΨΖΥ1-ΘΛ5 (605 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.:7999/16-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

(Α.Π.:7999/16-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 7997/2018)…

Πρόσκληση 7997/16-04-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία ΩΚΟΓ46ΨΖΥ1-Ν6Ξ (771 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 10815/2018)…

Πρόσκληση 10815/16-05-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΞΤΚ46ΨΖΥ1-ΨΤ2 (683 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 10879/16-5-2018) Πρόσκληση υποβολής…

(Α.Π. 10879/16-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosy..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 10880/2018)…

Πρόσκληση 10880/16-05-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία 7ΔΠΚ46ΨΖΥ1-Ο0Ε (649 kB)

Read More