Καταχωρήσεις ανά μέρα: Μάιος 15, 2018

0 comment

PRIMA - Δημοσίευση Διεθνών…

Οι πρώτες διεθνείς και διακρατικές προκηρύξεις έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81942, Α.Π. 2738/2018)…

Πρόσκληση 2738/15-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6Ε1Κ46ΨΖΥ1-ΦΚ0 (853 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 2758/2018)…

Αφορά την 30587/22-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΛ3Μ46ΨΖΥ1-Γ5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 2770/2018)…

Αφορά την 30916/27-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΛΕΥ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 2805/2018)…

Αφορά την 26907/27-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 7ΣΥΥ46ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5524/15-03-2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5535/15.03.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 5458/2018)…

Αφορά την 1722/29-01-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΣ146ΨΖΥ1-1Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60069, Α.Π. 5479/2018)…

Πρόσκληση 5479/15-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΧΜ746ΨΖΥ1-ΧΞ8 (485 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 5525/2018)…

Αφορά την 2598/13-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΒ9Φ46ΨΖΥ1-208..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής  Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τα άρθ..

Read More