Καταχωρήσεις ανά μέρα: Μάιος 10, 2018

0 comment

Ανακοίνωση ΙΚΥ για προσκλήσεις…

Το ΙΚΥ, ως Εθνική Μονάδα για τα Erasmus+, έχει αναρτήσει τις Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Erasmus+ για τους Το..

Read More
0 comment

(Α.Π. 7713/10.04.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-80340» του Προγράμματος «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», π..

Read More
0 comment

(Α.Π. 10387/10-5-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ..

Read More
0 comment

Κλήρωση για τη συγκρότηση…

Ημερομηνία 10/05/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 15/05/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση..

Read More
0 comment

(Α.Π. 10431/10-5-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ..

Read More