Καταχωρήσεις ανά μέρα: Μάιος 4, 2018

0 comment

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι ..

Read More
0 comment

(Α.Π.:9997/4-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT/Διατήρηση και αειφ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 9998/4-5-2018) Πρόσκλησης υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT/Διατήρηση και αειφ..

Read More