Καταχωρήσεις ανά μέρα: Μάιος 3, 2018

0 comment

(Α.Π.: 7416/03-04-2018) Πρόσκληση υποβολής…

(Α.Π.: 7416/03-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια μονάδας χώνευσης για τον προσδιορισμό αζώτου κατά Kjeldahl που να δέχ..

Read More
0 comment

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ…

Δημοσιεύθηκε η 1η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση». Κύριος στόχο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81916, Α.Π. 9768/2018)…

Πρόσκληση 9768/03-05-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ω9ΗΡ46ΨΖΥ1-ΟΟΖ (736 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82046, Α.Π. 8585/2018)…

Αφορά την 6991/29-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΣΔ746ΨΖΥ1-61Π..

Read More
0 comment

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ…

Δημοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες (Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60069, Α.Π. 9787/2018)…

Αφορά την 5479/15-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΜΙΡ46ΨΖΥ1-7Λ..

Read More