Καταχωρήσεις ανά μέρα: Απρίλιος 16, 2018

0 comment

Ανακοίνωση αναστολής έκδοσης Παραστατικών

Σας ενημερώνουμε για αναστολή έκδοσης παραστατικών ΜΟΔΥ ΔΠΘ Σχετικά Αρχεία ANAKOIΝΩΣΗ(1) (69 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 7929/2018)…

Πρόσκληση 7929/12-04-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία 64ΒΟ46ΨΖΥ1-5ΟΔ (604 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 7930/2018)…

Πρόσκληση 7930/12-04-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία 60ΓΑ46ΨΖΥ1-ΘΛ5 (605 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.:7999/16-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

(Α.Π.:7999/16-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 7997/2018)…

Πρόσκληση 7997/16-04-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 30 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 Σχετικά Αρχεία ΩΚΟΓ46ΨΖΥ1-Ν6Ξ (771 kB)

Read More