Καταχωρήσεις ανά μέρα: Απρίλιος 10, 2018

0 comment

Ανακοίνωση ΙΚΥ για προσκλήσεις…

Το ΙΚΥ, ως Εθνική Μονάδα για τα Erasmus+, έχει αναρτήσει τις Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Erasmus+ για τους Το..

Read More
0 comment

(Α.Π. 7713/10.04.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-80340» του Προγράμματος «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», π..

Read More