Καταχωρήσεις ανά μέρα: Φεβρουάριος 14, 2018

0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 2683/2018)…

Αφορά την 30622/22-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΞ7Α46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ…

Απόδοση_ποσοστου_από_ΕΔ5170_2018 Σχετικά Αρχεία Απόδοση_ποσοστου_από_ΕΔ5170_2018 (950 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81203, Α.Π. 5416/2018)…

Αφορά την 2379/08-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΜΡΟ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More