Καταχωρήσεις ανά μέρα: Φεβρουάριος 13, 2018

0 comment

(ΚΕ 80228, Α.Π. 2555/2018)…

Αφορά την 28346/08-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΩΦΙΦ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 2547/2018)…

Αφορά την 28615/12-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ψ63Ν46ΨΖΥ1-4Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82008, Α.Π. 2601/2018)…

Πρόσκληση 2601/13-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:30. Σχετικά Αρχεία 63ΗΓ46ΨΖΥ1-ΞΡΓ (850 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 2598/2018)…

Πρόσκληση 2598/13-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΙΓ246ΨΖΥ1-9ΚΔ (595 kB)

Read More