Καταχωρήσεις ανά μέρα: Φεβρουάριος 9, 2018

0 comment

Δαπάνες για μετακινήσεις στο…

Πάγια απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 395/22.12.2017 με Α.Π. 30481/2017 Σχετικά Αρχεία 30481 ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (574 kB)

Read More
0 comment

(KE-82015) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 14/2/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Δι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 4900/2018)…

Πρόσκληση 4900/08-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6Ψ7Ρ46ΨΖΥ1-0ΨΖ (609 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 5030/09.03.2018) Έγκριση α)…

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 4/28-2-2018 τ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 10307) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Εκτίμηση παραμέτρων σχεδιασμού εδαφών ενισχυμένων με ίνες, ΚΕ-81704», πο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81981, Α.Π. 10335/2018)…

Πρόσκληση 10335/09-05-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 691Α46ΨΖΥ1-55Φ (2 MB)

Read More
0 comment

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων…

Από την 7η Μαΐου έως την 22η Ιουνίου 2018 θα είναι ανοικτή η 4η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων στο Διαπεριφερειακό πρόγραμ..

Read More