Καταχωρήσεις ανά μέρα: Νοέμβριος 1, 2017

0 comment

(KE-81444) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5/9/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγ..

Read More
0 comment

(KE-81821) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5/9/2017, και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγ..

Read More
0 comment

Νόμος 4485/2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Σχετικά Αρχεία nomos_44852017 (637 kB)

Read More