Καταχωρήσεις ανά μέρα: Οκτώβριος 12, 2017

0 comment

(Α.Π. 10522/12.05.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Αυτο-οργανωμένο, Αυτο-διαχειριζόμενο Ετερογενές Υπολογιστικό Νέφος (Self-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 22514/2017)…

Πρόσκληση 22514/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 63Ψ246ΨΖΥ1-ΡΝΣ (682 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 22534/2017)…

Πρόσκληση 22514/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00. Order by Date Όνομα Σχετικά Αρχεία ΩΟΑ446ΨΖΥ1-7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 22527/2017)…

Πρόσκληση 22527/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΔΗΔ46ΨΖΥ1-4ΕΖ (557 kB)

Read More