Καταχωρήσεις ανά μέρα: Αύγουστος 1, 2017

0 comment

(KE-81444) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5/9/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγ..

Read More
0 comment

(KE-81821) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5/9/2017, και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγ..

Read More
0 comment

Νόμος 4485/2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Σχετικά Αρχεία nomos_44852017 (637 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 27463/2017)…

Πρόσκληση 27463/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση-81793-27463-2017 (630 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 27646/2017)…

Πρόσκληση 27646/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση-81793-27646-2017 (649 ..

Read More