Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούλιος 14, 2017

0 comment

(Α.Π.: 16709/14-7-2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου “Future Lithium–ion technology: Development of advanced materials & Lithium–ion cells of space batteries” ΚΕ-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 20141/2017)…

Αφορά την 14199/20-06-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Date Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 25775/2017)…

Πρόσκληση 25775/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΒΞΧ46ΨΖΥ1-ΠΕΤ (615 kB)

Read More
0 comment

(KE-81439) Ορισμός ημερομηνίας κλήρωσης…

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης..

Read More
0 comment

(KE-60060) Ορισμός ημερομηνίας κλήρωσης…

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 25776/14-11-17) Πρόσκληση Υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81978, Α.Π. 25715/2017)…

Πρόσκληση 25715/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΠΞΣ46ΨΖΥ1-ΗΞ8 (1000 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81711, Α.Π. 25815/2017)…

Πρόσκληση 25815/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΤ4Α46ΨΖΥ1-3ΘΤ (682 kB)

Read More