Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 19, 2017

0 comment

(Α.Π. 11034/19.05.2017) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 382/17-5-2017 τη διενέργεια και τη ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11077/19.05.2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.»Master of Business ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81863, Α.Π. 11081/2017)…

Αφορά την 9829/17-05-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία ΑΠΟΤΕΛ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13975/19.06.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 14094/2017)…

Πρόσκληση 14094/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΠΟ046ΨΖΥ1-9ΣΥ (511 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 29705/19.12.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» (ΚΕ-81439), που αφορά σε ανάθεση προμήθεια..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 29731/2017)…

Πρόσκληση 29731/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 66ΕΞ46ΨΖΥ1-59Φ (556 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60057, Α.Π. 29811/2017)…

Πρόσκληση 29811/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΨ5Δ46ΨΖΥ1-ΝΒΣ (650 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80231, Α.Π. 29815/2017)…

Πρόσκληση 29815/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ψ7Γ146ΨΖΥ1-0ΡΖ (658 kB)

Read More