Καταχωρήσεις ανά μήνα: Δεκέμβριος 2016

0 comment

(ΚΕ-80340) Ανακοίνωση ορισμού ημερομηνίας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 2 Μαϊου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανασυγκρότηση: α) της Επιτροπής παρα..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με…

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π...

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων…

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις Φορέας:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιχειρησιακό πρόγραμμα:Ά..

Read More
0 comment

Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου…

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης – Ειδικός Λογαριασμός διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης του Δημόσ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης…

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμ..

Read More
0 comment

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ…

Σχετικά αρχεία: Πρόσκληση Συνημμένα

Read More