Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(Α.Π.:7512/04-04-2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου στο Τμ. Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

π/υ: €13.302,00 (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)

ΚΕ: 60068, Ε.Υ.: κ. Νικόλαος Νικολέττος - Καθηγητής Τμ. Ιατρικής ΔΠΘ

 

Η αναλυτική πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

ΕπισύναψηSize
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_1.pdf1.88 MB
Ημερομηνία: 
04/04/2017 - 11/04/2017