Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(Α.Π. 7531/04.04.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, μετακινήσεων και διαμονής (π/υ: €14.000,00 με ΦΠΑ, ΚΕ-60079)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ «Ρινολογία – Ρινοχειρουργική», ΚΕ-60079» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, αεροπορικής μετακίνησης (κόστος εισιτηρίων) και διαμονής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €14.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντοςΦ.Π.Α.

 

Αναλυτική πρόσκληση ακολουθεί στο συνημμένο αρχείο

ΕπισύναψηSize
_17REQ006019783.pdf1.77 MB
Ημερομηνία: 
04/04/2017 - 11/04/2017