Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΕπισύναψηSize
-ΚΛΗΡΩΣΗ.pdf109.47 KB
Ημερομηνία: 
07/04/2017 - 11/04/2017